Láska nesmie spočívať v citoch, ale musí sa prejavovať v skutkoch. (sv.Terezka)
BO

Birmovka

Spoločné stretnutie birmovancov bude 22.12.2017. Začne sa sv. omšou o 17:00 v kostole v Jaklovciach, pokračovať bude po sv. omši.

 Rozvrh stretnutí

1.skupina – Jaklovce piatok – nepárny týždeň
2.skupina – Jaklovce piatok – párny týždeň
3.skupina – Veľký Folkmar sobota – párny týždeň