Komu je Boh všetko, tomu je svet ničím.
BO

Odporúčania

1.  Úprimný úmysel prijať sviatosť birmovania – znamená slobodne a dobrovoľne prijať sviatosť kresťanskej dospelosti. Prosíme rodičov, starých rodičov a iných príbuzných birmovancov, aby sa neusilovali vyvíjať žiaden tlak ani na kňaza či animátora, ani na birmovanca, ani na nikoho iného.

2.   Snaha o príkladný katolícky život – dávanie dobrého príkladu, doma, v rodine, v škole, v práci, pri spoločenských podujatiach – úcta k starším, slušné a kresťanské správanie sa, vyhýbanie sa zlým návykom.

3.   Pravidelné čítanie Svätého písma a inej náboženskej literatúry pre svoj vlastný duchovný rozvoj.

4.   Birmovný rodič – musí byť dospelý kresťan, ktorý prijal sviatosť birmovania (ak žije v partnerskom vzťahu, prípustné je iba manželstvo uzatvorené v katolíckom kostole) a snaží sa žiť príkladným katolíckym životom a má osobný vzťah k birmovancovi.