Ježiš chce pre seba celé srdce. (sv.Terezka)
BO

Bratstvo Božského Srdca Ježišovho

srdcepožehnanie

dekrét

Čo sa udialo  v Roku milosrdenstva  v spojení so Spoločenstvom Najsvätejšieho  Srdca Ježišovho

Rok milosrdenstva sa stal pre všetkých ctiteľov Božského Srdca veľmi význačným rokom.

Kostol sv. Margity Antioichijskej so sídlom v Litave, ktorá je centrom Spoločenstva Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, bol dekrétom vyhlásený za Svätú bránu milosrdenstva.

Tým istým dekrétom bola táto farnosť oficiálne vyhlásená za pútnické miesto úcty Božského Srdca. Pri tejto príležitosti otec biskup Mons. Marián Chovanec  obnovil  v Litave Spoločenstvo Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Spoločenstvo Najsvätejšieho Srdca v Litave dalo namaľovať nový obraz Božského Srdca. Obraz bol namaľovaný a vysvätený počas pútnickej slávnosti 3. júna 2016 otcom biskupom Mons. Mariánom Chovancom. Nový obraz  Božského Srdca sa tak stal obrazom, na ktoré Spoločenstvo v Litave získalo autorské práva a kópiu dostane každý nový člen pri vstupe do Spoločenstva Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Pre členov sa pripravuje vydanie nových preukazov s osobnými údajmi a základnými modlitbami k Božskému Srdcu.