A Boh je verný. Nedovolí nás skúšať nad naše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby sme mohli vydržať. (1 Kor 10,13)
BO

Buďte milosrdní

Obnova duchovných misií sa niesla v duchu milosrdenstva. V piatok nám páter Anton hovoril o milosrdenstve, ako o jednej z vlastností Boha. Nie je to jediná vlastnosť, Boh je okrem toho večný, silný,  MILOSRDNÝ, ale aj SPRAVODLIVÝ.

„Buďte milosrdní…“ – ak máme byť milosrdní, musíme my prežiť to milosrdenstvo na sebe, musíme mať pravdivý pohľad na Boha.

Pri úvahách o milosrdenstve páter vychádzal z podobenstva o neposlušnom sluhovi, ktorému jeho pán (BOH) odpustil dlh, ktorý bol nehorázne vysoký, priam nesplatiteľný. Sluha dlhoval pánovi 10 000 talentov, čo prirovnal, kvôli názornosti, k 5 lokomotívam plných striebra. Z toho vyplýva, že človek vtedajšej doby nebol schopný splatiť tento dlh, musel by žiť cca. 1370 rokov. Za to pán dal sluhovi najvyšší trest, ktorý v tej dobe mohol smrteľník dostať, predal jeho a celú rodinu do otroctva. Pán (Boh) sa zachoval ako spravodlivý. Lenže my, ľudia, nie sme schopní sami sa vykúpiť z tohto otroctva, jedine krvou Ježiša Krista. Ale sluha prichádza k pánovi (k Bohu) a, uvedomuje si svoju chybu a prosí o odpustenie, o milosť a o čas napraviť sa. Pán sa zmiloval a ODPÚŠŤA MU.

Páter Anton ďalej prirovnával milosrdenstvo Boha rodičovi, ktorý využíva na výchovu dieťaťa rôzne metódy, nebojí sa použiť aj ruku, aj trest, pretože mu na dieťati záleží. Ak príde dieťa za rodičom a uvedomí si svoju chybu, a poprosí o odpustenie, rodič mu odpustí. Rovnako aj Boh, milosrdne odpúšťa, keď prídeme a prosíme o odpustenie, pretože sme je deti. To však neznamená, že môžeme robiť, čo sa nám zachce.

Posledný pohľad bol venovaný TRESTU.

Aj keď prichádza odpustenie, milosrdenstvo, stále tu zostáva trest za hriechy, ktoré sme vykonali. Napr. Adam a Eva. Boh ich nezatratil za to, že ho neposlúchli, ale ich vyhnal z raja, museli sa trápiť obrábaním pôdy, rodiť v bolestiach… – to bol ich trest za spáchanie hriechu.

V závere zhrnul základné myšlienky:

  • Dôležité je uvedomiť si vďačnosť voči Bohu, my nie sme schopní sami splatiť dlh,
  • On nám odpustil hriechy,
  • Ak my nebudeme milosrdní, ak nebudeme schopní odpustiť blížnemu, ani Boh nebude milosrdný voči nám.
  • Iba od nás závisí, či Boh bude voči nám SPRAVODLIVÝ SUDCA alebo MILOSRDNÝ OTEC.