Všetko na svete je obdivuhodné a zázračné, pre toho, kto má dobre otvorené oči. (J.O.yGasset)
BO

CampFest 2014 – Svedectvo lekárky o homeopatii

Nie je možné pridávať komentáre.