Proti láske zmôže niečo len smrť, alebo ešte väčšia láska. (A.Tammsaare)
BO

akcie

Odpustová slávnosť Jaklovce 2020

Krížová cesta 2019

Sviatok Božieho Tela

Vigília Zoslania Ducha Svätého

Všetkých srdečne pozývame na slávenie vigílie sviatku Zoslania Ducha Svätého, ktoré sa uskutoční v sobotu 8.júna 2019 o 18:00 vo farskom kostole v Jaklovciach.

Svetielko na výlete – Prešov

Veľká noc – Jaklovce

Biblia očami detí a mládeže

Aj tento rok sa v Rožňavskej diecéze zapojili deti z rôznych škol do celoslovenskej súťaže pod názvom Biblia očami detí a mládeže. Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. Zámerom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií.

Aj v tejto súťaži uspeli deti z našej farnosti. V kategórii 1. a 2.ročník ZŠ sa na 3.mieste umiestnila Noemi Kaľavská a v kategórii Špeciálne školy sa na 2.mieste umiestnil Dalibor Kondáš. Gratulujeme a prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole.

Odpustová slávnosť sv. Antona Pustovníka – 20.január 2019

V nedeľu, 20.januára 2019, bola vo farskom kostole v Jaklovciach slávnostná odpustová sv. omša pri príležitosti sviatku patróna chrámu, sv. Antona Pustovníka. Hosťom a slávnostným kazateľom bol Prof. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD., katolícky kňaz Spišskej diecézy, vysokoškolský profesor, odborník na biblické vedy, teológ a publicista.

Continue reading “Odpustová slávnosť sv. Antona Pustovníka – 20.január 2019” »

Akatist k Bohorodičke a sviatok sv. Antona Pustovníka – 17.január 2019

Vo štvrtok, 17. januára 2019, bola pre našu obec a v našom chráme odpustová slávnosť sv. Antona Pustovníka. Slávnostným kazateľom bol gréckokatolícky kňaz o. Martin Pavuk, rodák z filiálnej obce Kojšov a farár v neďalekých Helcmanovciach. V homílii nás vyzval k modlitbe podľa vzoru sv. Antona, lebo keď sa prestaneme modliť, sme náchylnejší k hriechom, skôr podľahneme pokušeniam.

Continue reading “Akatist k Bohorodičke a sviatok sv. Antona Pustovníka – 17.január 2019” »

Madona z Jakloviec – novéna pred odpustovou slávnosťou

Vzácnou kultúrnou pamiatkou v našom kostole je gotická socha Madona z Jakloviec, ako znie jej oficiálny názov v odbornej umenovednej literatúre. Je to rezbárske dielo Majstra Bielej Madony z Toporca. Tak nazývame neznámeho majstra tvoriaceho na Spiši približne v rokoch 1425 – 1465. Majster a jeho dielňa plnili objednávky zo Spiša, Liptova a Šariša. Jeho tvorba svedčí o dlhodobom trvaní rezbárskeho umenia na Spiši neskôr zavŕšeného tvorbou Majstra Pavla z Levoče. Madona z Jakloviec je ozdobou kostola sv. Antona v našej obci už celých 550 rokov.

Continue reading “Madona z Jakloviec – novéna pred odpustovou slávnosťou” »