Pane, keď už ja nemôžem byť svätý, daj, aby aspoň jeden z nás bol svätý. (Taizé)
BO

akcie

Duchovná obnova Ružencového bratstva

Dňa 26.1.2018 sa uskutočnila v našom farskom  kostole sv. Antona pustovníka  v Jaklovciach duchovná obnova miestneho ružencového bratstva, ktorú viedol brat Alan Dely OP, promótor  pre ruženec na Slovensku.

Duchovná obnova začala modlitbou posvätného ruženca a pokračovala slávením Eucharistie. Po sv. omši brat Alan v príhovore  vysvetlil, čo je ružencové bratstvo a ako vytvoriť dobré ružencové spoločenstvo. Duchovnú obnovu sme ukončili obnovením sľubu Ružencovej Panne Márii.

Touto obnovou začala zároveň  reforma ružencového bratstva, ktorá bude ukončená voľbami dňa 4.3.2018.

zdroj: Dominikánske mariánske centrum

Celodenná poklona

.

.

V sobotu, 10.2.2018, bude v kostole v Jaklovciach celodenná poklona pre Oltárnou Sviatosťou. Začne sa svätou omšou o 8:00. Ukončí sa Korunkou k Božiemu milosrdenstvu a požehnaním o 15:00.

Rozpis koledy – Jaklovce

2.1.- utorok Jaklovce 15:00 Požiarnická, Kostolná, Záhradná Potočná, Rybničná,
3.1.– streda Jaklovce 14:30 Stará – spodná časť, Nábrežná
6.1.– sobota Jaklovce 14:30 Okružná
7.1.– nedeľa Jaklovce 13:30 Školská, Skaličná, Benátska
10.1.–streda Jaklovce 15:00 Jarčeková, Kopaná, Úvozná
11.1.– štvrtok Jaklovce 15:00 Nová, Obchodná
12.1.– piatok Jaklovce 15:00 Stará – vrchná časť,
14.1.– nedeľa Jaklovce 13:30 Vodárenská

Ďakovná pobožnosť

Jasličková pobožnosť – Veľký Folkmar

Na sviatok sv. Štefana o 13.30 sme sa zišli v Kostole sv. Michala archanjela vo Veľkom Folkmari, aby sme sa zúčastnili jasličkovej pobožnosti. Deti nám s veľkým nadšením a presvedčivým vystúpením priblížili udalosti narodenia Ježiša spred 2000 rokov. Celé vystúpenie popretkávané piesňami a koledami, zakončené poklonou a eucharistickým požehnaním bolo pre všetkých zúčastnených ďalším krásnym vianočným darčekom.
Pán Boh zaplať deťom, pánu farárovi a Evke Bérešovej, ktorí obetovali svoj čas pri nácviku tejto jasličkovej slávnosti.

Jasličková pobožnosť – Jaklovce

Stretnutie pri betleheme

Na sviatok Narodenia Pána, po polnočnej svätej omši, sa občania našej obce, v hojnom počte, stretli pri betleheme. Všetkých prítomných privítal starosta obce, Matúš Fedor i duchovný otec Jozef. Atmosféru svojimi spevmi spríjemnili folklórne skupiny Červená chustečka a Sašina spolu s muzikantmi.
Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k slávnostnej atmosfére tohto sviatočného dňa.

Biblická nedeľa

Aj naša farnosť sa zapojila do slávenia Biblickej nedele. Jedna svätá omša bola venovaná zvlášť deťom a mládeži. Pre deti bola pripravená tiež katechéza a tvorivé dielne v Pastoračnom centre. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili.

Odprosujúca pobožnosť

Rekonštrukcia Pastoračného centra

V mesiacoch september a október prebiehali práce na úprave fasády Pastoračného centra. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili. Keďže úpravy ešte nie sú dokončené veríme, že aj v budúcnosti sa nájde veľa dobrých ľudí ochotných obetovať svoj voľný čas a zapojiť sa do ďalších prác  a aktivít.