Modlitba má sedem podmienok, totiž aby bola dokonalá, pevná, vytrvalá, nábožná, pozorná, vrúcna a z lásky. (sv.TA II/II q.83 a.15)
BO

akcie

Koncert rodáka p. Karola Kočíka

Jasličková pobožnosť a koncert – Jaklovce

Vianoce nie sú len o darčekoch. To, čo sa na Vianoce naozaj stalo, sme si pripomenuli jasličkovou pobožnosťou a koncertom Chrámového zboru sv. Antona Pustovníka na sviatok sv. Štefana v kostole v Jaklovciach. Zapojili sa deti, mládež, dospelí, hudobníci i speváci. Básňami a piesňami pred Sviatosťou oltárnou nám účinkujúci priblížili nielen príchod Pravého Svetla, ktoré prišlo na svet, Svetla, ktoré prežiari každú temnotu nášho srdca, ale aj blízkosť samotného Boha v chudobných, núdznych, biednych a osamelých. Všetkým, ktorí účinkovali alebo sa venovali príprave jasličkovej pobožnosti a koncertu srdečne ďakujeme.

Stretnutie s Kristom Kráľom a so všetkými svätými

Farský úrad Jaklovce v spolupráci s krúžkom SVETIELKO zorganizovali dňa 24.11.2018 (sobota) akciu pre deti a mládež  s názvom: „STRETNUTIE S KRISTOM KRÁĽOM A  SO VŠETKÝMI SVÄTÝMI“.

Hlavným cieľom stretnutia  bola oslava  KRISTA AKO KRÁĽA NEBA A ZEME na svätej omši. Potom deti pokračovali v  sprievode s lampášom v kostýmoch svätých do katechetického centra do „NEBA“. Continue reading “Stretnutie s Kristom Kráľom a so všetkými svätými” »

Poďakovanie za úrodu – Veľký Folkmar

Misijná nedeľa a misijné stretko

Milión detí sa modlí ruženec

Návšteva misionára otca Jozefa

Krížová cesta a sv. omša pri kríži

Odpustová slávnosť Snežnej Panny Márie v Úhornej

Blíži sa nám sviatok Snežnej Panny Márie a s ním spojená diecézna púť Rožňavskej diecézy v Úhornej. V tomto roku sa púť uskutoční počas víkendu – 4.8. – 5.8.2018. Všetci ste srdečne pozvaní!

Celý program na stiahnutie

Vigília Zoslania Ducha Svätého