Čo sa teda bojíš vziať na seba kríž, keď je to cesta do Kráľovstva? (Kempenský)
BO

Aktuality

Veľká noc – Jaklovce

Ježiš Kristus vstal zmŕtvych!

Ježiš Kristus vstal zmŕtvych!
Láska porazila nenávisť, život zvíťazil nad smrťou, svetlo  rozohnalo temnoty!
Prajeme vám požehnané veľkonočné sviatky plné pokory, lásky a nádeje z víťazstva Božieho Syna.

Posvätné veľkonočné trojdnie – oznamy

1. Na Zelený štvrtok bude v Rožňave svätá omša posvätenia olejov Missa Chrismatis. Začína sa o 10:00. Večernými omšami začíname sláviť Posvätné veľkonočné trojdnie.

2. Veľký piatok je dňom Pánovho umučenia, preto je to deň prísneho pôstu. Obetujme ho za kresťanské rodiny vo svete.

Continue reading “Posvätné veľkonočné trojdnie – oznamy” »

Rozpis lektorov na Veľkonočné sviatky

Pre všetkých lektorov prinášame rozpis čítaní na Kvetnú nedeľu, Trojdnie, Veľkonočnú nedeľu a Veľkonočný pondelok. Na čítania sa môžete pripraviť už vopred TU.
Pre zobrazenie rozkliknite, prosím, tento článok.

Continue reading “Rozpis lektorov na Veľkonočné sviatky” »

Diecézne kolo BO

9. apríla 2019 sa družstvo reprezentujúce farnosť Jaklovce a ZŠ Jaklovce zúčastnilo diecézneho kola biblickej olympiády. Sily si zmerali víťazné družstvá z jednotlivých dekanátov Rožňavskej diecézy. Po šiestich súťažných kolách, v ktorých sa preverovali vedomosti z predpísaných kníh Starého i Nového zákona zvíťazilo práve naše družstvo. Srdečne blahoželáme a prajeme, aby ich Duch Svätý viedol aj na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 15. mája 2019 v Žiline.

Svetielko v pôstnom období

Biblická olympiáda 2018/2019 – dekanátne kolo

Dňa 20.3.2019 sa uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády v Gelnici. Tento rok si žiaci museli naštudovať Matúšovo evanjelium, Knihu Rút a Prvú knihu kráľov.
Našu farnosť reprezentovali dve súťažné družstvá, jedno z Jakloviec a jedno z Veľkého Folkmara. Obom sa darilo. Družstvo z Veľkého Folkmara v zložení Slávka Jakubišinová, Lenka Fabriciová a Martin
Lörinc získalo 79 bodov a s veľmi malou stratou na tretie miesto skončilo nakoniec ako šieste v poradí. Družstvo z Jakloviec v zložení Klára Korfantová, Karolína Takáčová a Tadeáš Mikluš získalo spolu 100 bodov a zvíťazilo a postúpilo na diecézne kolo, ktoré bude 9.4.2019 v Rožňave. 

Všetkým, ktorí reprezentovali našu farnosť, ďakujeme sa úsilie vynaložené pri príprave i v samotnej súťaži a víťazom blahoželáme!

Odpustová slávnosť sv. Antona Pustovníka – 20.január 2019

V nedeľu, 20.januára 2019, bola vo farskom kostole v Jaklovciach slávnostná odpustová sv. omša pri príležitosti sviatku patróna chrámu, sv. Antona Pustovníka. Hosťom a slávnostným kazateľom bol Prof. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD., katolícky kňaz Spišskej diecézy, vysokoškolský profesor, odborník na biblické vedy, teológ a publicista.

Continue reading “Odpustová slávnosť sv. Antona Pustovníka – 20.január 2019” »

Akatist k Bohorodičke a sviatok sv. Antona Pustovníka – 17.január 2019

Vo štvrtok, 17. januára 2019, bola pre našu obec a v našom chráme odpustová slávnosť sv. Antona Pustovníka. Slávnostným kazateľom bol gréckokatolícky kňaz o. Martin Pavuk, rodák z filiálnej obce Kojšov a farár v neďalekých Helcmanovciach. V homílii nás vyzval k modlitbe podľa vzoru sv. Antona, lebo keď sa prestaneme modliť, sme náchylnejší k hriechom, skôr podľahneme pokušeniam.

Continue reading “Akatist k Bohorodičke a sviatok sv. Antona Pustovníka – 17.január 2019” »

Madona z Jakloviec – novéna pred odpustovou slávnosťou

Vzácnou kultúrnou pamiatkou v našom kostole je gotická socha Madona z Jakloviec, ako znie jej oficiálny názov v odbornej umenovednej literatúre. Je to rezbárske dielo Majstra Bielej Madony z Toporca. Tak nazývame neznámeho majstra tvoriaceho na Spiši približne v rokoch 1425 – 1465. Majster a jeho dielňa plnili objednávky zo Spiša, Liptova a Šariša. Jeho tvorba svedčí o dlhodobom trvaní rezbárskeho umenia na Spiši neskôr zavŕšeného tvorbou Majstra Pavla z Levoče. Madona z Jakloviec je ozdobou kostola sv. Antona v našej obci už celých 550 rokov.

Continue reading “Madona z Jakloviec – novéna pred odpustovou slávnosťou” »