Mám radšej svätého, ktorý má chyby, ako hriešnika, ktorý ich nemá. (Ch.Péguy)
BO

Aktuality

VENI SANCTE a Svetielko

Stretko Svetielko bude dňa 6.9.2019 v piatok o 17.00. v Katechetickom centre. Pozývame všetky deti.

Pri príležitosti začiatku nového školského roka vás pozývame na slávnostnú svätú omšu – Veni Sancte. Pri tejto slávnosti budeme prosiť o požehnanie a pomoc Ducha Svätého pre všetkých žiakov, študentov a učiteľov. Svätá omša bude v nedeľu 8.9.2019 10.30(Vo Veľkom Folkmari 2.9.2019 o 8:00) Pred svätou omšou sa budú modliť deti a mládež svätý ruženec.

Nový rozvrh lektorov

Nový rozvrh lektorov TU

Diecézna púť k Snežnej Panne Márii v Úhornej

Odpustová slávnosť sv. Anny – Kluknava

Program odpustovej slávnosti sv. Joachima a Anny v Kluknave si môžete pozrieť: Sv. Anna – jún a júl

Rekolekcie – Veľký Folkmar

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

V týždni 6. – 12. mája 2019 nás pápež František povzbudzuje k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev.

“Vždy si pamätajte, že tým, ktorí zanechajú siete a loďku, aby ho nasledovali, Pán sľubuje radosť nového života, ktorá vrchovato napĺňa srdce a oduševňuje na ceste.” (sv.o. František)

Continue reading “Týždeň modlitieb za duchovné povolania” »

Veľká noc – Jaklovce

Ježiš Kristus vstal zmŕtvych!

Ježiš Kristus vstal zmŕtvych!
Láska porazila nenávisť, život zvíťazil nad smrťou, svetlo  rozohnalo temnoty!
Prajeme vám požehnané veľkonočné sviatky plné pokory, lásky a nádeje z víťazstva Božieho Syna.

Posvätné veľkonočné trojdnie – oznamy

1. Na Zelený štvrtok bude v Rožňave svätá omša posvätenia olejov Missa Chrismatis. Začína sa o 10:00. Večernými omšami začíname sláviť Posvätné veľkonočné trojdnie.

2. Veľký piatok je dňom Pánovho umučenia, preto je to deň prísneho pôstu. Obetujme ho za kresťanské rodiny vo svete.

Continue reading “Posvätné veľkonočné trojdnie – oznamy” »

Rozpis lektorov na Veľkonočné sviatky

Pre všetkých lektorov prinášame rozpis čítaní na Kvetnú nedeľu, Trojdnie, Veľkonočnú nedeľu a Veľkonočný pondelok. Na čítania sa môžete pripraviť už vopred TU.
Pre zobrazenie rozkliknite, prosím, tento článok.

Continue reading “Rozpis lektorov na Veľkonočné sviatky” »