V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach... kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. (1 Jn 4,18)
BO

farské-oznamy

FARSKÉ OZNAMY

1.Všetky sv. omše, aj ďalší program, ako sú adorácie, večeradlo, deviatniky, aj naďalej budú vysielané cez obecný Infokanál.

2. Spovedanie:
Jaklovce: Pondelok od 6.45 do 7.20, Streda od 16.45 – 17.20, v Kaplnke Jána Nepomuckého
Veľký Folkmar: Sobota od 15.15 – 15.45

3. Spovedanie chorých:
Návšteva kňaza vo Vašej domácnosti, je na Vašom rozhodnutí, je na Vašom rozhodnutí. Prosím všetci, ktorí chcete sv. spoveď a sv. prijímanie nahláste to p. Lukáčovej v Jaklovciach a p. kostolníčke Kollárovej vo Veľkom Folkmari.
Jaklovce: Štvrtok a piatok v tradičnom čase.
Veľký Folkmar: Štvrtok v tradičnom čase.

Continue reading “FARSKÉ OZNAMY” »