Láska začína tam, kde sme schopní prestať myslieť na seba a ochotní vykonať niečo pre druhého, čo nás niečo stojí. (Exupéry)
BO

témy

témy mesiaca

Ozvena

OVšetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. (Mt 7,12)

Otec zobral svojho malého syna prvý krát na výlet do hôr. Túra bola namáhavá, chlapček už bol po dlhom kráčaní unavený, a tak zrazu zakopol, spadol a udrel sa. Od zlosti, bolesti aj vyčerpania sa rozkričal. „Aaaaa!“ Okrem otcovho tíšivého hlasu začul aj iný hlas, ktorý volal presne ako on pred tým: „Aaaaa!“ Začudoval sa a spozornel. Zakričal: „Kto si?“ A dostal rovnakú odpoveď: „Kto si?“ Zasa zakričal: „Ja ťa počujem, ale kto si ty?” A hlas odpovedal: „Ja ťa počujem, ale kto si ty?” Chlapec sa rozhneval a zvolal: „Ty si ale hlupák!” A dostal odpoveď: „Ty si ale hlupák!” Vtedy sa chlapec spýtal svojho otca: „Ocko, čo to má znamenať?“ Otec sa usmial a odpovedal: „Synček, teraz ma pozorne počúvaj.“ A na to otec zakričal: „Mám ťa rád!“ Jeho hlas odpovedal: „Mám ťa rád!“

Syn bol prekvapený a vôbec tomu nerozumel. Tak mu otec začal vysvetľovať: „Ľudia tomu hovoria ozvena, ale v skutočnosti je to život. Život je ako ozvena. Vracia ti to, čo povieš i čo urobíš. Náš život nie je ničím iným ako odrazom skutkov, ktoré konáme našim blížnym. Ak chceš, aby bolo viac lásky na svete, musíš najprv vytvoriť viac lásky vo svojom srdci. Ak chceš, aby bo na svete mier, ži najprv v mieri so svojim susedom. Pokiaľ chceš, aby ťa ľudia rešpektovali, musíš ich najprv rešpektovať ty. Ak chceš byť milovaný, miluj skôr, viac a úprimnejšie najprv ty sám. Tento princíp musíš vložiť do všetkého v tvojom živote. Vráti sa ti to, čo si sám ochotný obetovať pre iných.“