Láska k Bohu sa nemeria počtom dobrých skutkov, ale ochotou dať všetko. (J.Porúbčan)
BO

Darujte 2% z dane

S prosbou o darovanie 2% z dane sa na veriacich (nielen) našej farnosti obracia Občianske združenie, ktorého hlavným cieľom a poslaním je výstavba Rimskokatolíckeho kostola v obci Mýtna, farnosť Divín, Rožňavská diecéza. S výstavbou kostola sv. Cyrila a Metoda sa začalo v septembri minulého roka s túžbou dokončiť ho v tomto jubilejnom roku sv. Cyrila a Metoda. K prosbe sa pripája aj ThDr. Ján Mihok, PhD. správca farnosti Divín, ako investor.

Tlačivá na darovanie 2% z dane a ďalšie podrobné informácie nájdete na: www.duchovnaobnova.sk

Pán Boh zaplať.

Nie je možné pridávať komentáre.