Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. (Mt 6,21)
BO

Diecézne stretnutie mladých

Nie je možné pridávať komentáre.