Pre milujúceho niet nič ťažkého. (Cicero)
BO

Dnes sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán

b2Nech sa Vám srdce naplní hlbokým pokojom a nekonečnou dôverou v práve narodeného Božieho Syna, ktorý sa kvôli nám narodil v biede a tichosti, aby sa stal pre nás spásou a prameňom nekonečnej radosti a nádeje, aby nás opäť priviedol domov k svojmu a nášmu Otcovi, k večnému a milosrdnému Bohu.

Tím tvorcov Vašej farskej stránky

Nie je možné pridávať komentáre.