V tichu človek vo svojom vnútri stretne seba takého, aký je pred Bohom. (P.Rosso)
BO

DOD v košickom kňažskom seminári

4.veľkonočná nedeľa sa nesie v duchu Dobrého Pastiera. V túto nedeľu otvárajú svoje brány všetky kňazské semináre, ktoré sa podieľajú na výchove „dobrých pastierov“. V tomto Roku milosrdenstva sme túto príležitosť využili aj my s deťmi zo Svetielka a navštívili sme Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach.

Začali sme slávením svätej omše, ktorú celebroval Mons. Bernard Bober. Neskôr sme sa nadýchali atmosféry jednoty, spoznali sme život bohoslovcov, dostali sme sa na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Nebolo to však len o vážnosti, ale aj o srande, pretože bohoslovci pre nás pripravili vtipný program popretkávaný súťažami a losovaním štedrej tomboly. Síce sme nevyhrali žiadnu hmotnú cenu, ale aj tak sme sa domov vrátili obohatení o množstvo zážitkov.

Nie je možné pridávať komentáre.