Kríž prináša pokoj do našich sŕdc. Všetka naša bieda je v tom, že ho nemáme radi. (sv.Ján M.Vianey)
BO

Duchovná obnova

V dňoch 21. – 24. apríla 2016 sa v našej farnosti konala duchovná obnova po misiách. Viedli ju pátri františkáni. Ďakujeme im za povzbudenia, aby sme šírili Božiu lásku a milosrdenstvo i odpustenie všade, kde sme poslaní, kde sa pohybujeme: doma, v práci, v škole, medzi najbližšími. Boh chce len jedno – aby sme mu verili a milovali, ako verí on nám, pretože je Bohom lásky a milosrdenstva.

Milosrdný Otec

Buďte milosrdní

Vy ste soľou zeme a svetlom sveta

Nie je možné pridávať komentáre.