Odpusť nepriateľovi, získaš priateľov. (P.Syrus)
BO

Eucharistia

Viera v skutočnú prítomnosť Krista. Kristus je prítomný mnohými spôsobmi: Božie diela – všetko okolo nás hovorí o prítomnosti Boha; Božie slovo – prihovára sa nám, často cítime prítomnosť Boha vo svojom srdci; v osobe kňaza – koná ako Kristus, avšak najbližšie je nám v Eucharistii.

Je to tajomstvo („Hľa tajomstvo viery“). Vyznávame tajomstvo, ktoré nedokážeme pochopiť.

V Starom zákone dal Pán Izraelitom mannu na púšti – chlieb z neba, aby prežili. Museli ju prijímať, aby mali silu, aby mohli dôjsť do Zasľúbenej zeme. Eucharistiu musíme prijímať aj my, aby sme mali silu dôjsť do neba – našej zasľúbenej vlasti.

Pri Poslednej večeri Kristus povedal: „Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Toto robte na moju pamiatku“. Tieto slová poznáme zo Svätého písma, okrem toho je tu aj skúsenosť Cirkvi. Eucharistia predpokladá, ale aj posilňuje vieru. V nej si Boh nič nenecháva, dáva nám všetko.

Človek je nedokonalý, jeho obeta bude vždy nedokonalá. Bolo treba priniesť dokonalú obetu a tou bol Ježiš Kristus. Kristus je prítomný pod spôsobom chleba, lebo chlieb je lacný a je pre všetkých – mladých aj starých, bohatých aj chudobných, zdravých aj chorých… Symbol chleba predstavuje, ako často máme Krista prijímať „chlieb náš každodenný“. Ježiš povedal, kto ho prijíma, bude mať večný život. Treba si uvedomiť, že je dôležité byť na svätej omši. Nejde len o informáciu, ide o zážitok, slávnosť. Pán nás pozýva na hostinu, je pre nás pokrmom. Ak ho nebudeme prijímať, duchovne vyschneme a zomrieme.

Nedokonalí majú prijímať eucharistiu, aby sa stali dokonalými. Dokonalí, aby ostali dokonalými. Ak ju nebudeme prijímať, prichádzame o milosti. Kristus je zároveň liek aj lekár, aby sme sa duchovne uzdravili.

Eucharistia je posilou na ceste do večnosti. Ak som s Kristom, nemusím sa báť.

Po prijímaní treba veľkú vďačnosť. Plesajte a jasajte, lebo uprostred nás je živý Boh. Nemohol nám dať viac ako celého seba.

My si neuvedomujeme veľakrát, čo prijímame. HĽA TAJOMSTVO VIERY.

Viac si nám Pán Boh dať nemohol.