Nič, skutočne nič sa neoplatí žiť bez lásky, všetok zmysel života sa naplní tam, kde je láska. (D.Bonhoeffer)
BO

Farnosť

Dekanát: Spiš
Farnosť: Jaklovce

Administrátor: Mgr. Jozef Bednárik
Adresa: Okružná 432, 05561 Jaklovce
Telefón: +421 (0)53/4894297
Email: jaklovce@burv.sk

  Titul kostola, kaplnky    Nedeľné sv. omše  
Jaklovce   Sv. Antona Pustovníka    7.30/10.30  
           Sv. Jána Nepomuckého  
           Nanebovzatia Panny Márie  
Veľký Folkmar   Sv. Michala, archanjela    9.00  
Kojšov