Modlitbou človek Bohu vyznáva, že ho potrebuje. (sv.TA)
BO

Patrón farnosti

Sv. Anton, pustovník, patrón farnosti Jaklovce

Svätý Anton Veľký alebo svätý Anton Pustovník alebo svätý Anton Egyptský alebo Antonius Abbas (* cca 251 – † 356) bol egyptský kresťanskýmních, askéta a svätec, považovaný za priekopníka mníšskeho života. Prezývajú ho „Otec mníchov“ a bol prvý z tzv. púštnych otcov.

Po smrti rodičov sa staral o svoju sestru. Keď počul v chráme slová z Mt 19,21 predal svoj majetok, časť venoval sestre a zvyšok pre chudobných. Rozhodol sa, že bude slúžiť Bohu a odišiel do púšte. Tam vytrvalo bojoval s démonmi. Postupne sa okolo neho začalo zhromažďovať viac mladých mužov. Keďže mu obdiv ľudí veľmi nevyhovoval odišiel ďalej do púšte.

Anton bol prívetivý k ľuďom ale vyhýbal sa heretikom, najmä ariánom. Napriek tomu, že žil na púšti ďaleko od sveta, obľúbil si ho aj cisár Konštantín Veľký a jeho synovia, a písali mu listy.

Jeho život zachytil sv. Atanáz z Alexandrie. O Antonovi je okrem jeho životopisu známych aj mnoho krátkych poučných príbehov (príhod) – apofthegmat.

Rímskokatolícka cirkev si ho pripomína 17. januára.