Kristus - Boh je vlasťou, kam kráčame. Kristus - človek je cestou, po ktorej kráčame. (sv.Augustín)
BO

Patrón farnosti

Sv. Anton, pustovník, patrón farnosti Jaklovce

Svätý Anton Veľký alebo svätý Anton Pustovník alebo svätý Anton Egyptský alebo Antonius Abbas (* cca 251 – † 356) bol egyptský kresťanskýmních, askéta a svätec, považovaný za priekopníka mníšskeho života. Prezývajú ho „Otec mníchov“ a bol prvý z tzv. púštnych otcov.

Po smrti rodičov sa staral o svoju sestru. Keď počul v chráme slová z Mt 19,21 predal svoj majetok, časť venoval sestre a zvyšok pre chudobných. Rozhodol sa, že bude slúžiť Bohu a odišiel do púšte. Tam vytrvalo bojoval s démonmi. Postupne sa okolo neho začalo zhromažďovať viac mladých mužov. Keďže mu obdiv ľudí veľmi nevyhovoval odišiel ďalej do púšte.

Anton bol prívetivý k ľuďom ale vyhýbal sa heretikom, najmä ariánom. Napriek tomu, že žil na púšti ďaleko od sveta, obľúbil si ho aj cisár Konštantín Veľký a jeho synovia, a písali mu listy.

Jeho život zachytil sv. Atanáz z Alexandrie. O Antonovi je okrem jeho životopisu známych aj mnoho krátkych poučných príbehov (príhod) – apofthegmat.

Rímskokatolícka cirkev si ho pripomína 17. januára.