Aká to radosť trpieť pre toho, koho milujeme. (sv.Terezka)
BO

Farské oznamy

2.XII. 2019 –8.XII. 2019 – 1. adventný týždeň

LITURGICKÝ KALENDÁR

ÚMYSLY SV.OMŠÍ

Pondelok

2. 12. 2019

Féria

12:00

17:00

Jaklovce

 

+ Anna (139)

 16:00

Veľký  Folkmar

+ manžela, rodičov a synovca Imricha (316)

Utorok

3. 12. 2019

Sv. František Xaverský, kňaz
Spomienka

14:00

Jaklovce

pohrebná + Tatiana Medvedzová

6:30

Veľký Folkmar

ZBP pre rodiny

Streda

4. 12. 2019

Féria

6:30

12:00

Jaklovce

+ Jozef

 

Veľký Folkmar

 

Štvrtok

5. 12. 2019

Féria

17:00

Jaklovce

+ Jozef, rodičia, svokrovci a súrodenci (404)

 

Veľký   Folkmar

 

Piatok

6. 12. 2019

Féria
prvý piatok

 

17:00

Jaklovce

Za Spoločenstvo Božského Srdca

16:00

Veľký Folkmar

Za Spoločenstvo Božského Srdca

Sobota

7. 12. 2019

Fatimská sobota

8:00

Jaklovce

Za otca biskupa Stanislava a kňazov rožňavskej diecézy

 

Veľký  Folkmar

 

Nedeľa

8. 12. 2019

2. adventná nedeľa

 

7:30

Jaklovce

ZBP pre Jána s rodinou

9:00

Veľký Folkmar

Poďakovanie Pánu Bohu a Panne Márii za milosti s prosbou o ďalšie pre Máriu s rodinou (294)

 10:30

Jaklovce

Za veriacich – omša za účasti detí