Aká to radosť trpieť pre toho, koho milujeme. (sv.Terezka)
BO

Farské oznamy

13.I. 2020 –19.I. 2020 – 1.cezročný týždeň

LITURGICKÝ KALENDÁR

ÚMYSLY SV.OMŠÍ

Pondelok

13. 1. 2020

Féria

17:00

Jaklovce

+ František (514)

16:00

Veľký  Folkmar

ZBP pre svätého otca Benedikta

Utorok

14. 1. 2020

Féria

17:00

Jaklovce

Poďakovanie Pánu Bohu s prosbou o ďalšie milosti pre Máriu s rodinou (58)

16:00

Veľký Folkmar

Na úmysel ordinára

Streda

15. 1. 2020

Féria

7:00

Jaklovce

+ Ondrej Petrík (418)

 

Veľký Folkmar

 

Štvrtok

16. 1. 2020

Féria

17:00

Jaklovce

+ Kristína

16:00

Veľký   Folkmar

+ Jozef

Piatok

17. 1. 2020

Sv. Anton, opát a pustovník
Slávnosť

 

17:00

Jaklovce

Za veriacich a obec – odpustová slávnosť

 

Veľký Folkmar

 

Sobota

18. 1. 2020

Féria

17:00

Jaklovce

+Ján Kipikaša (584)

 

Veľký  Folkmar

 

Nedeľa

19. 1. 2020

2. nedeľa cez rok

 

 

Jaklovce

 

8:00

Veľký Folkmar

Poďakovanie Pánu Bohu s prosbou o ďalšie milosti pre Miroslava s rodinou (398)

 10:30

Jaklovce

Za veriacich – odpustová slávnosť