Niekoho milovať znamená ako jediný vidieť zázrak, ktorí iní nevidia. (Mauriac)
BO

Farské oznamy

19. II. 2018 – 25. II. 2018 – 1.pôstny týždeň

LITURGICKÝ KALENDÁR

ÚMYSLY SV.OMŠÍ

Pondelok

19. 2. 2018

Féria

17:00

Jaklovce

† rodičov, manžela, Zuzanu, zaťa a súrodencov

 16:00

Veľký Folkmar

Za spoločenstvo Ducha Svätého

Utorok

20. 2. 2018

Féria

7:00

Jaklovce

Na úmysel ordinára


Veľký Folkmar

  

Streda

21. 2. 2018

Féria

 18:00

Jaklovce

† Imrich a jeho rodičia (128)

 

Veľký Folkmar

  

Štvrtok

22. 2. 2018

Katedra sv. Petra, apoštola
Sviatok


17:00

Jaklovce

† Štefan (43)

16:00

Veľký   Folkmar

† manžel Ján (83) 

Piatok

23. 2. 2018

Féria

17:00

Jaklovce

† Juraj, Alžbeta (419) Omša za účasti detí

16:00

Veľký Folkmar

† Václav (91) Omša za účasti detí.

Sobota

24. 2. 2018

Féria

17:00

Jaklovce

† Mária, Ján, Mária, Matej (535)


 

Veľký Folkmar

 

Nedeľa

25. 2. 2018

2.pôstna nedeľa


7:30

Jaklovce

ZBP pre syna, dcéru a vnúčata(535)

9:00

Veľký Folkmar

Poďakovanie Pánu Bohu za milosti s prosbou o pomoc pre Alenu s rodinou (294)

 10:30

Jaklovce

Za farnosť

 14:00

Veľký Folkmar

Pobožnosť – Krížová cesta

 15:00

Jaklovce

Pobožnosť – Krížová cesta