Pravá láska začína tam, kde sa už nečaká odmena. (Exupéry)
BO

Farské oznamy

Myšlienka týždňa:

Mária nám neprestáva opakovať: Ak ma budete milovať ako synovia, ja vás budem ochraňovať ako mocná matka.“     (Sv. Ján Bosco)

20. XI. 2017 –26 XI. 2017 – 33.týždeň v Období cez rok

LITURGICKÝ KALENDÁR

ÚMYSLY SV.OMŠÍ

Pondelok

20. 11. 2017

Féria

17:00

Jaklovce

ZBP pre Klárku a Martinov (463)

16:00

Veľký Folkmar

Za Spoločenstvo Ducha Svätého

Utorok

21. 11. 2017

Obetovanie Panny Márie
Spomienka

17:00

Jaklovce

ZBP pre vnučky a vnukov

 16:00

Veľký Folkmar

Na úmysel ordinára

Streda

22. 11. 2017

Sv.Cecílie, panny a mučenice
Spomienka

 7:00

Jaklovce

ZBP pre Márie

 

Veľký Folkmar

 

Štvrtok

23. 11. 2017

Féria


17:00

Jaklovce

ZBP pre Jána s rodinou (490)

16:00

Veľký   Folkmar

† Mária (317) – Omša za účastí detí a mládeže

Piatok

24. 11. 2017

Sv.Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov
Spomienka

17:00

Jaklovce

† Mária (114)

 

Veľký Folkmar


Sobota

25. 11. 2017

Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
Spomienka
 

 17:00

Jaklovce

ZBP pre Katarínu

 

 

Veľký Folkmar

 

Nedeľa

26. 11. 2017

34. cezročná
Nedeľa Krista Kráľa

 

7:30

Jaklovce

Na úmysel kňaza

9:00

Veľký Folkmar

ZBP pre Emílie

 10:30

Jaklovce

Za veriacich

 14:00

Veľký Folkmar

Pobožnosť

 15:00

Jaklovce

Pobožnosť