Keď odhodíš jeden kríž, iste nájdeš iný, a hádam ešte ťažší. (Kempenský)
BO

Farské oznamy

24.II. 2020 –1.III. 2020 – 7.cezročný týždeň

LITURGICKÝ KALENDÁR

ÚMYSLY SV.OMŠÍ

Pondelok

24. 2. 2020

Féria

17:00

Jaklovce

+ manžel, rodičia z oboch strán, vnuk Tomáš (442)

16:00

Veľký  Folkmar

Poďakovanie za udelené milosti

Utorok

25. 2. 2020

Féria

7:00

Jaklovce

+ Ján

 

Veľký Folkmar

 

Streda

26. 2. 2020

Popolcová streda – deň prísneho pôstu

14:00

18:00

Jaklovce

pohrebná +Mária Adamišinová

ZBP pre rodinu Samkovú (78)

17:00

Veľký Folkmar

+ rodičia Krupároví

Štvrtok

27. 2. 2020

Féria

17:00

Jaklovce

+ Jozef Eliáš, 1.výročie (131)

16:00

Veľký   Folkmar

+ Stanislav

Piatok

28. 2. 2020

Féria

 

18:00

Jaklovce

ZBP pre vnúčatá a pravnúčatá (12)

 

Veľký Folkmar

 

Sobota

29. 2. 2020

 

8:00

Jaklovce

+ Mária, Mária a súrodenci (568)
celodenná adorácia 9:00-20:00

 

Veľký  Folkmar

 

Nedeľa

1. 3. 2020

1. pôstna nedeľa

 

 

7:30

Jaklovce

Na úmysel ordinára

9:00

Veľký Folkmar

Za ružencové spoločenstvo

 10:30

Jaklovce

Za veriacich – omša za účasti detí