Aká to radosť trpieť pre toho, koho milujeme. (sv.Terezka)
BO

Fatimská sobota

Čím sme si zaslúžili, že Matka nášho Pána prichádza k nám?

V dňoch 2.-5. septembra 2017 sme prijali v našej farnosti putovnú sochu Fatimskej Panny Márie spolu s relikviami sv. Hyacinty a sv. Františka, ktoré putujú po celej rožňavskej diecéze.

V sobotu sme sa pomodlili fatimskú pobožnosť, po nej bola sv. omša s adoráciou a zasvätením farnosti Panne Márii. V nedeľu prosili o dary Ducha Svätého do nového školského roka deti, mládež a pedagógovia. V pondelok a utorok bola socha vo filiálnej obci Veľký Folkmar.

Ďakujem všetkým, ktorí mali spoluúčasť na zorganizovaní tejto mimoriadnej udalosti v našej farnosti.

Panna Mária Fatimská, oroduj za nás.

Sv. Hyacinta a sv. František, orodujte za nás.

d.o.Jozef

Nie je možné pridávať komentáre.