Kto miluje, hovorí ty, nie ja. (K.Spiecker)
BO

Fotogaléria

  • farnosť Jaklovce

Misijná nedeľa

Veni Sancte 2019

Božie Telo 2019

VN 2019 Jaklovce

Sviatok sv. Antona

koncert rodáka

Misijná nedeľa

Misionár Jozef

Vigília DS

Betlehem 2017

biblická nedeľa

Sochy

Privítanie

Soľ

Betlehem_2016

Boháč a Lazár

Letný lúč 2016

Svätá Trojica

Turíce

duchovná obnova

DOD Košice

Dobrý pastier

odpustenie

pôst

stretko

medovníky

advent

anjel

párty

pravidlá

misie

kríž

zázraky

rybári

jasličková 2014

advent

vence

Všetci svätí

ružence

Letný lúč

výhra

opekačka

vyhodnotenie

stretko-k.cesta

pôstna aktivita

posedenie

rybári

Betlehemy

advent

biblia

birmovka

stretko-október

sv.ruženec

Pochod za život

transparent

krížová cesta

stretko-sv.omša

Výzdoba-kostol

Výzdoba-deti

stretko-pôst

história