Aká to radosť trpieť pre toho, koho milujeme. (sv.Terezka)