Nestačí povedať: Zmýlil som sa. Treba povedať, ako som sa zmýlil. (C.Bernard)