Kto miluje kríž, žije v Božom svetle a je svetlo pre svet. (Ch.Lubichová)
BO

Fotogaléria