Kto miluje blížneho, dôsledkom je, že miluje samo milovanie. Boh je však milovanie. Dôsledkom teda je, že zvlášť Boha miluje. (sv.Augustín)