Je možné, je nutné a je pomerne ľahké stať sa svätým. (don Bosco)