Nebojme sa robiť chyby a dať iným právo na chybu. (P.Rosso)