Dobrý Boh je nežnejší ako matka. (sv.Terezka)
BO

Fotogaléria