Som veľmi malá duša, ktorá môže Bohu ponúknuť len veľmi malé služby. (sv.Terezka)