Nešťastný je človek, ktorý pozná všetko, ale teba Bože nepozná. (sv.Augustín)