Boh dopustí, aby sme niekedy upadli do nedokonalostí, lebo veľmi rád odpúšťa. (Green)