Niekoho milovať znamená ako jediný vidieť zázrak, ktorí iní nevidia. (Mauriac)
BO

Fotogaléria