Ako sťahovavé vtáky tiahnú k slnku, tak naša duša pláva k Bohu, nášmu slnku. (L.Hensel)