V boji proti hriechu ste ešte neodporovali až do krvi. (Hebr 12,4)
BO

Fotogaléria