Dobrých ľudí napodobňuj, zlých znášaj a všetkých miluj. Nevieš, čo bude zajtra z toho, ktorý je dnes zlý. (sv.Augustín)
BO

Individualizmus, kríza autority

Koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Nerešpektujeme vrchnosť, k čomu prispieva náš individualizmus.

Čo sa dnes odohráva okolo nás?

Niet Boha, teda neplatí Desatoro prikázaní, Božie prikázania netreba v dnešnom svete rešpektovať.

Tiež nie je rešpektované veriť Bohu a modliť sa vzájomne za seba. Pán Ježiš sa modlil za svojich apoštolov, aby boli všetci jedno, ako sme my Otče Jedno.

Čím menej viery, tým menej rešpektu voči autorite.

Čím väčšia viera, tým menej diskutujeme s Bohom. Dieťa miluje rodičov, verí im a rešpektuje ich. Jednoducho ich rozhodnutia prijíma s plnou vážnosťou: „Otec povedal, mama povedala, niet o čom diskutovať.“

„Hľa služobnica Pána,“ Panna Mária verila: úplne sa ti Pane dávam, hľa, Pane, patrím tebe.

Individualizmus: Ja to zvládnem sám/sama, ja to viem lepšie. Prispievajú k tomu aj rôzne sekty, ktoré šíria a neboja sa hlásať, aké dôležité je sebavedomie, žiadna autorita. Žijeme dnes ako samostatné ostrovy: ja a môj život.

Rozdeľuj a panuj! Pravidlo a taktika diabla v dnešnom svete, v zamestnaní, v rodine, v štáte, v Cirkvi.

Kritika, sloboda slova, máme právo povedať svoj názor.

A tu často začína nejednota. Nejednota medzi súrodencami, medzi manželmi, medzi zamestnancami, medzi veriacimi. Prestali sme si vážiť jeden druhého. Toto využíva diabol a začína svoje dielo našepkávaním, akí sme my dokonalí a akí nedokonalí sú tí druhí.

Pán Ježiš sa modlí za jednotu apoštolov. Vidí rozdelenie apoštolov.

Dnes sa treba veľa modliť za jednotu. Kde je Peter tam je Cirkev. Kde je pastier, tam je Cirkev. Diabol ale ticho vchádza do kláštorov, do rodín, do škôl.

Individualizmus – čo vyhovuje mne. Starí ľudia nemysleli na rozvod. Dokázali a vedeli trpieť. Dnes prvá kríza sa rieši rozvodom.

Čo vyhovuje mne. Deti idú proti rodičom. Musíme vedieť, že rozdelenie nie je dielo Božie. Prijať autoritu a budovať jednotu v rodine, vo farnosti.

Byť s Bohom a so svätými. Sme všetci stvorení tvoriť tu na zemi spoločenstvo. Niekedy ale nevieme zápasiť!

Rozdeľuj a panuj! Liek – pokora, vyjsť zo svojho ega.

Modlitbou budujme jednotu.

Každá autorita je od Boha. Vieme si nájsť čas na kritiku autority. Ale dokážeme si nájsť aj čas na to, aby sme sa za tú autoritu pomodlili?

„Nemal by si nado mnou nijakú moc, keby ti nebola daná zhora,“ povedal Pán Ježiš Pilátovi.

Nebezpečenstvo autority – ego, peniaze.