Na Veľký piatok má sviatok, každá opravdivá láska, každá láska, ktorá dokáže trpieť a obetovať sa. (XY)
BO

Jasličková pobožnosť – Jaklovce

Nie je možné pridávať komentáre.