Keď ťa Boh stvoril, urobil ťa milujúcim. (M.Nels)
BO

Jasličková pobožnosť a koncert – Jaklovce

Vianoce nie sú len o darčekoch. To, čo sa na Vianoce naozaj stalo, sme si pripomenuli jasličkovou pobožnosťou a koncertom Chrámového zboru sv. Antona Pustovníka na sviatok sv. Štefana v kostole v Jaklovciach. Zapojili sa deti, mládež, dospelí, hudobníci i speváci. Básňami a piesňami pred Sviatosťou oltárnou nám účinkujúci priblížili nielen príchod Pravého Svetla, ktoré prišlo na svet, Svetla, ktoré prežiari každú temnotu nášho srdca, ale aj blízkosť samotného Boha v chudobných, núdznych, biednych a osamelých. Všetkým, ktorí účinkovali alebo sa venovali príprave jasličkovej pobožnosti a koncertu srdečne ďakujeme.

Nie je možné pridávať komentáre.