Všade je nebezpečenstvo, okrem neba. (G.B.Shaw)
BO

Jasličková pobožnosť – Veľký Folkmar

Na sviatok sv. Štefana o 13.30 sme sa zišli v Kostole sv. Michala archanjela vo Veľkom Folkmari, aby sme sa zúčastnili jasličkovej pobožnosti. Deti nám s veľkým nadšením a presvedčivým vystúpením priblížili udalosti narodenia Ježiša spred 2000 rokov. Celé vystúpenie popretkávané piesňami a koledami, zakončené poklonou a eucharistickým požehnaním bolo pre všetkých zúčastnených ďalším krásnym vianočným darčekom.
Pán Boh zaplať deťom, pánu farárovi a Evke Bérešovej, ktorí obetovali svoj čas pri nácviku tejto jasličkovej slávnosti.

Nie je možné pridávať komentáre.