Nestačí robiť dobro. Treba ho robiť správnym spôsobom. (J.Morley)
BO

Katechéza pre deti

Sv. František žil pred 2000 rokmi v Taliansku. Rozhodol sa žiť podľa evanjelia. Všetky živé tvory nazýval brat/sestra.

Udalosť zo života:

Okolo mesta boli hradby, ktoré sa na noc zatvárali. Neskôr sa zatvárali aj cez deň, lebo pri meste bol vlk. Ľudia prosili sv. Františka, aby im pomohol, lebo je zlé žiť v strachu. Sv. František povedal, že sa pôjde s vlkom porozprávať. Keď sa s vlkom stretol vlk zúril a sv. František sa prežehnal a potom prežehnal aj vlka. Povedal vlkovi, že sa naňho ľudia sťažujú. Dohodli sa, že spravia zmluvu. Vlk nebude robiť zle ľuďom a ľudia sa budú o neho starať. Prišiel s vlkom do mesta a ľudia hneď brali do rúk zbrane. Sv. František povedal ľudom, aby sa vlka nebáli, ale kŕmili ho. Vlk žil ešte dva roky v meste a ľudia sa o neho starali.

Ak sa bojíme, máme sa prežehnať.

Všetky zvieratká stvoril Boh (a stále je medzi nami).

Pesnička:
Otec Noe archu mal heja heja hej
a na tej arche kravičku mal heja heja hej.
Mu mu sem mu mu tam
sem mu mu tam mu mu sem tam mu mu.

ovečku (mé)
psíka (hav)
mačičku (mňau)
rybky (v akváriu, pretože Noe nebral na loď ryby a vtáky) (otvorené ústa)
kohútika (kikirikí)
sliepočku (kotkodák)

záver:

Otec Noe archu mal heja heja hej
a zverinec mu odplával heja heja hej.