Všetko na svete je obdivuhodné a zázračné, pre toho, kto má dobre otvorené oči. (J.O.yGasset)
BO

Katechéza pre mužov

My muži sa chceme vo všetkom vyznať, vo všetkom si vedieť sami poradiť, chceme byť sebaistí. Mnohí muži sa však často nedokážu vyznať v sebe samých, vo svojom vnútri.
Ženy sa oveľa častejšie a hlbšie zaoberajú svojimi vnútornými, duchovnými záležitosťami ako muži. Muži jednoducho na to necítia až takú potrebu.
Muž má vo svojej prirodzenosti milovať a bojovať. Tieto dve činnosti však musia byť v správnej rovnováhe, nemala by prevažovať jedna činnosť nad druhou, pretože by muž mohol byť príliš krutým alebo v opačnom prípade príliš sentimentálnym. Tiež je pre neho prirodzené prekonávať určité prekážky, teda neuspokojiť sa s dosiahnutým cieľom, ale stále chcieť ísť ďalej. Typickým príkladom sú malí chlapci, ktorí sa najprv s hračkami hrajú a potom ich začnú rozoberať, alebo snažia sa jazdiť na bicykli bez rúk a podobne. Od muža sa tiež očakáva, že bude poskytovať ostatným istotu. Mal by dávať istotu najmä svojej rodine – manželke a deťom. Syn od neho potrebuje povzbudenie: ty na to máš, ty to dokážeš… Dcéra zas od neho potrebuje počuť, že je naozaj pekná, že je taká jeho princezná a že ju má rád. Manželke by mal tiež prejavovať lásku, povzbudzovať ju a tiež jej dať najavo, že je pekná, hoci aj po dlhej dobe od sobáša, keď už nejaké vrásky alebo kilogramy pribudli… Muži majú často na tieto veci málo času, pretože sú väčšinou živiteľmi rodiny a často prichádzajú domov neskoro večer a odchádzajú z domu skoro ráno. Často chodia na týždňovky, možno aj na dlhšie preč z domu a hoci materiálne zabezpečenie je potrebné, nie je to veľmi dobré, pretože deti vtedy vyrastajú bez otca a potrebujú ho.
Muži niekedy vedia naozaj dosiahnuť veľké ciele. Často sa však stáva, že popri tom zabúdajú na tých, ktorí sú okolo nich a ktorí ich veľmi potrebujú. A čo je hlavné, zabúdajú na Boha…
Muž – otec rodiny je hlavou domácej, rodinnej cirkvi. Na to nesmie nikdy zabudnúť. On má viesť spoločné modlitby v slávnostných chvíľach, keď sa stretne celá rodina. Mnohí otcovia rodín túto dôležitú časť duchovného života rodiny presúvajú na svoje manželky – matky. Rodina pod otcovým vedením by si mala nájsť čas i na dlhšie spoločné modlitby ruženca. Len takto žijúca kresťanská rodina je tou správnou základnou jednotkou Ježišovej cirkvi.