Bez dobroty niet Boha. (sv.Irenej)
BO

Krížová cesta 2015

Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa v našej farnosti konala pobožnosť krížovej cesty.Všetci sme sa zišli pri škole v Jaklovciach a odtiaľ sa začala naša spoločná púť, ktorá viedla cez les. Počasie bolo nádherné, krajšie sme si ani nemohli priať. Krížovú cestu, ktorú viedol náš duchovný otec, bola spestrená hudbou a spevom.

Stretli sme sa tam všetky vekové kategórie, od úplne malých detičiek až po tých najstarších. Išli sme poľnou cestou, počas ktorej nás chvíľu sprevádzalo stádo kráv. Bolo to veľmi milé a také prirodzené. Témou krížovej cesty boli “KRÍŽE OKOLO NÁS”. Kríže v našich lesoch, na okrajoch ciest. uvažovali sme spolu o zabudnutých krížoch, o nechcených krížoch a ďalej aj o ľuďoch, na ktorých Pán stále čaká s veľkou láskou a túžbou privinúť si ich k sebe. A práve pri týchto zastaveniach sme si uvedomovali naše chyby a pády. Pri prechádzaní lesom bolo krásnym zážitkom už len to, aká nádhera nás obklopuje, ako nás Pán zasypáva krásou – nad nami modré nebo, teplé slnko, ktoré nám krásne svietilo, pokoj, čistý vzduch, každý strom, každá rastlinka, zvieratá okolo a ľudia s radosťou stúpajúci k svojmu cieľu.

Keď sme došli na miesto, pomodlili sme sa spoločne Korunku Božieho milosrdenstva a o 15-stej hodine začala svätá omša obetovaná za našu farnosť. Všetko bolo pekne a dôstojne pripravené. Kázeň bola veľmi povzbudivá pre každého jedného z nás. A hlavne sme cítili radosť a pokoj, ktoré nás napĺňali.

Nakoniec sme sa s veľkou vďakou a pokorou rozišli každý cestou k svojmu domovu, na ktorej bolo o čom rozprávať a taktiež s túžbou, aby takých udalostí a krásnych dní prežitých s Pánom bolo čo najviac. Aby počet zúčastnených rástol, pretože je škoda prísť o také pekné chvíle a zážitky ako sme mali my v tento deň.

Kiež by si každý človek uvedomil, aký by mohol byť šťastný, keby túžil po pravej LÁSKE a nebál sa ju vpustiť do svojho srdca. Veď všetci dobre vieme, že tou veľkou LÁSKOU je náš nebeský Otec a naša nebeská Matka Mária.

Anna Kuchtová

Nie je možné pridávať komentáre.