Láska je veľká vec a vôbec veľké dobro; ona jedine uľahčuje každé bremeno a oddane znáša všetky protivenstvá. (Kempenský)
BO

Krížová cesta 2017 – fotografie

Nie je možné pridávať komentáre.