Pane, keď už ja nemôžem byť svätý, daj, aby aspoň jeden z nás bol svätý. (Taizé)
BO

Krížová cesta 2018 – Veľký Folkmar

Z liturgie hodín:

Strom vzácny, krvou sfarbený,
z teba Kráľ vládne zmučený;
len tvoj kmeň má tú veľkú česť:
smie také sväté údy niesť.

Komentáre sú uzavreté.