Jediným mostom od teba k druhému človeku je cesta Božia. (Exupéry)
BO

Krížová cesta

Ako po minulé roky, tak sa aj v tomto roku, Roku Sedembolestnej Panny Márie,  konala Pobožnosť krížovej cesty.

V mimoriadne peknom počasí, vyprosenom u Sedembolestnej Matky, sa zišli mnohí veriaci z Jakloviec, Veľkého Folkmara i okolitých farností. Rozjímali nad nekonečnou láskou Spasiteľa, ktorá ho priviedla až k obeti na kríži aj nad bolesťami jeho Matky, ktoré s pokorou a odovzdanosťou prežívala. Pobožnosť sa skončila pri kríži v lese nad dedinou.  Tu sa konala aj svätá omša obetovaná za celú farnosť.

Panna Mária, ďakujeme ti, že si bola s nami na tejto krížovej ceste. Stále nás sprevádzaj a priveď k svojmu Synovi, ktorého mŕtve telo si s bolesťou držala v náručí, aby si tak raz mohla každého z nás ľudí radostne držať v náručí, keď nás budeš odovzdávať svojmu Synovi vo večnosti.

Nie je možné pridávať komentáre.