Pane, keď už ja nemôžem byť svätý, daj, aby aspoň jeden z nás bol svätý. (Taizé)
BO

Krížová cesta a sv. omša pri kríži

Nie je možné pridávať komentáre.