Svätosť je to, čím myseľ človeka seba a svoje úkony spojuje s Bohom. (sv.TA II/II q.81 a.8)
BO

Láska a rodina

Vo svete je veľa náboženstiev. Niektoré túžia po očistení, ako budhizmus. Iné po osvietení, ako hinduizmus, ďalšie po sile, moci, múdrosti. Ale kresťanstvo je náboženstvo lásky. Všetci túžia po láske, ale málo je tých, ktorí lásku živia. Ježiš Kristus hovorí aj o tom, že keď sa veľmi rozmnoží neprávosť, u mnohých ochabne láska. Bude viac hriechu, bude menej lásky.

Čoraz viac nám chýba láska, pretože sa rozširuje hriech. Čím menej lásky bude, tým viac budú ľudia túžiť po láske. Všetko tvorstvo dvíha hlavu k slnku a Boh je práve tým slnkom, ktorým je práve láska. Oko, ak má prekážku nevidí, ucho keď má prekážku, nepočuje, rozum nemyslí a zároveň srdce – keď je prekážka – nemiluje.

Ak nevieme milovať, v našom srdci tou prekážkou je 7 hlavných hriechov. Nedokážeme milovať, pretože v našej duši je hriech. Nemôže milovať pyšný, lebo pozerá zhora, nemôže milovať lakomý, lebo pozerá cez peniaze, nemôže milovať žiadostivý, lebo pozerá na predmet cez svoju žiadostivosť.

Po láske netreba túžiť, ale rozhodnúť sa, že lásku chcem prijímať ale aj dávať. Keby bolo viac lásky v rodine, farnosti, tak by bolo viac lásky aj vo svete. Pred večným súdom budeme raz súdení z lásky. Všetky hriechy sú proti láske.

Kresťanstvo má byť o láske. Najvyšším stupňom lásky je láska k nepriateľovi. Je to možné len vtedy, keď v našom srdci je láska. Človek, keď má lásku, rozdáva ju každému, kto sa k nemu priblíži. Ak ju sám nemá v srdci, nemôže ju rozdávať. Ježiš dáva príklad – umýva nohy, odpúšťa na kríži, dáva nám silu, aby sme žili lásku.

Zvláštnym prejavom lásky je manželská láska. Platí, že dvaja sa stanú jedným telom. Aby láska neochabla, partneri potrebujú:

  • navzájom si odpúšťať – láska odpúšťa, nikto nie je dokonalý, ale iba tam, kde je odpustenie, tam láska dokáže rásť, manželia by sa nemali hanbiť povedať si navzájom ODPUSŤ MI!
  • myslieť na iného – obetovať sa, navzájom na seba myslieť.

Aby manželstvo bolo funkčné, musia byť splnené 3 kritériá:

  • je dôležité rozprávať sa spolu – ak sa prestanú dvaja rozprávať, manželstvo umiera,
  • intímny život – na budovanie vzájomnej lásky,
  • spoločné peniaze – ak sú dvaja jedno telo, spoločne sa rozhodovať.

Ak tieto 3 podmienky nie sú, nedá sa rozprávať o manželstve a už vôbec nie o láske. Pre manželstvo je potrebné byť niekedy sám s manželom(kou), ak chceme budovať lásku, skutočnú lásku treba si nájsť čas na oddych, dovolenku…

V staršom veku je netrpezlivosť, pretože prichádzajú choroby. Treba si spomenúť „V šťastí aj v nešťastí, v zdraví i v chorobe po všetky dni svojho života“, zmluva uzavretá pred Pánom Bohom je rovnocenná – žena nehovorí nič viac, ani muž nič menej. Nespochybňovať hodnoty, človek túži po vernosti, netreba sa navzájom klamať.

Základným prejavom v rodine je modlitba, aby sa nám darilo, aby sme lásku budovali – „Kde sú dvaja, traja, tam som ja medzi nimi“.

Vznikajú aj hádky. Apoštol Pavol hovorí: „Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom, nenechávajte miesto diablovi“. Žite tak, aby na vás poukazovali: pozrite, ako sa navzájom milujú, aby ste ako manželia prišli k Bohu.

Napriek tomu, čo sa všetko v živote stane a stalo, majte odvahu vyznať lásku.