Láska nesmie spočívať v citoch, ale musí sa prejavovať v skutkoch. (sv.Terezka)
BO

Lektori – rozvrh

TÝŽDEŇ

Rozpis  čítaní počas týždňa je orientačný, aby na každý deň bol niekto určený. Snažme sa čítať tak, aby čím viacerí lektori boli počas týždňa zapojení do čítania (aj mimo rozpis.) Pri počte lektorov  by bolo ideálne, aby jeden lektor čítal iba 1 krát v týždni!!! Nech čítanie a spoločne modlitby nečíta jeden lektor, ale dvaja!

Pondelok Anna Keruľová, Anna Hudečková, Ján Jakubišin
Utorok Mária Hricková, Sára Korfantová
Streda Mária Medvecová, Mária Stehlíková
Štvrtok Mária Lukáčová, Klára Korfantová
Piatok 1.čítanie – Svetielko: Eliška (1.týždeň), Sárka (2.týždeň), (3.,4.,5. týždeň čítajú miništranti) Miništranti: Dominik J., Peťo J., Tadeáš ml.
Modlitby veriacich- Prosby: striedavo deti 1.stupňa a miništranti – po 1 prosbe
Sobota Mária Lukáčová, Marta Papcunová, Juraj Keruľ, Deniela Weissová, Laura Vaščáková

NEDELE

  7:30 10:30
28.7.2019 Miklušovci (Jožko, Janka, Sárka)
 
4.8.2019 Monika Tokarčíková, František Hricko, Marta Papcunová
 
11.8.2019   Anna Keruľová, Mária Stehlíková, Mária Lukáčová
15.8.2019   Jakubišinovci (Marta, Peter, Dominik)
18.8.2019 Anna Hudečková, Juraj Keruľ, Ján Jakubišin  
25.8.2019 Mária Hricková, Mária Medvecová, Marta Papcunová  
1.9.2019   Barbora Lukáčová, Laura Vaščáková, Daniela Weissová
8.9.2019   Korfantovci (Klára, Sára, Martin)
15.9.2019 Miklušovci (Jožko, Janka, Sárka)  
22.9.2019 Monika Tokarčíková, František Hricko, Marta Papcunová
Anna Keruľová, Mária Stehlíková, Mária Lukáčová
29.9.2019 Anna Hudečková, Juraj Keruľ, Ján Jakubišin  
6.10.2019 Mária Hricková, Mária Medvecová, Marta Papcunová Jakubišinovci (Marta, Peter, Dominik)
13.10.2019 Miklušovci (Tadeáš st., Tadeáš ml., Eliška)
Barbora Lukáčová, Laura Vaščáková, Daniela Weissová
20.10.2019 Miklušovci (Jožko, Janka, Sárka) Korfantovci (Klára, Sára, Martin)
27.10.2019 Monika Tokarčíková, František Hricko, Marta Papcunová
Anna Keruľová, Mária Stehlíková, Mária Lukáčová
1.11.2019 Anna Hudečková, Juraj Keruľ, Ján Jakubišin Jakubišinovci (Marta, Peter, Dominik)
3.11.2019 Mária Hricková, Mária Medvecová, Marta Papcunová Barbora Lukáčová, Laura Vaščáková, Daniela Weissová
10.11.2019 Miklušovci (Tadeáš st., Eliška, Tadeáš ml.) Korfantovci (Klára, Sára, Martin)
17.11.2019 Miklušovci (Jožko, Janka, Sárka) Anna Keruľová, Mária Stehlíková, Mária Lukáčová
24.11.2019 Monika Tokarčíková, František Hricko, Marta Papcunová
Jakubišinovci (Marta, Peter, Dominik)
1.12.2019 Anna Hudečková, Juraj Keruľ, Ján Jakubišin  
8.12.2019 Mária Hricková, Mária Medvecová, Marta Papcunová Barbora Lukáčová, Laura Vaščáková, Daniela Weissová
9.12.2019   Korfantovci (Klára, Sára, Martin)
15.12.2019 Miklušovci (Tadeáš st., Eliška, Tadeáš ml.) Anna Keruľová, Mária Stehlíková, Mária Lukáčová
22.12.2019 Miklušovci (Jožko, Janka, Sárka) Jakubišinovci (Marta, Peter, Dominik)