Statočný je ten, kto nie je ani svätec, ani svätuškár, kto sa uspokojí s tým, že je čestný. (J.Bruyére)
BO

Lektori – rozvrh

TÝŽDEŇ

Rozpis  čítaní počas týždňa je orientačný, aby na každý deň bol niekto určený. Snažme sa čítať tak, aby čím viacerí lektori boli počas týždňa zapojení do čítania (aj mimo rozpis.) Pri počte lektorov  by bolo ideálne, aby jeden lektor čítal iba 1 krát v týždni!!! Nech čítanie a spoločne modlitby nečíta jeden lektor, ale dvaja!

Pondelok Anna Keruľová, Anna Hudečková, Ján Jakubišin
Utorok Mária Hricková, Sára Korfantová
Streda Mária Medvecová, Mária Stehlíková
Štvrtok Mária Lukáčová, Klára Korfantová
Piatok 1.čítanie – Svetielko: Eliška, Sárka Miklušové, Miništranti: Dominik J., Peťo J., Martin T., Tadeáš ml.

Modlitby veriacich- Prosby: Ostatné – mladšie deti po 1 prosbe

Sobota Mária Lukáčová, Marta Papcunová, Juraj Keruľ, Deniela Weisová, Laura Vaščáková

NEDELE

  7:30 10:30
04.11.2018 Miklušovci (Jožko, Janka, Sárka)
Anna Keruľová, Mária Stehlíková, Mária Lukáčová
11.11.2018 Miklušovci (Jana, Eliška, Tadeáš ml.) Jakubišinovci (Marta, Peter, Dominik)
18.11.2018 Monika Tokarčíková, František Hricko, Tadeáš Mikluš st. Barbora Lukáčová, Laura Vaščáková, Daniela Weisová
25.11.2018 Anna Hudečková, Juraj Keruľ, Ján Jakubišin
Korfantovci (Klára, Sára, Martin)
2.12.2018 Mária Hricková, Mária Medvecová, Marta Papcunová
Takáčovci (Ľubka, Martin, Karolína)
09.12.2018 Miklušovci (Jožko, Janka, Sárka) Anna Keruľová, Mária Stehlíková, Mária Lukáčová
16.12.2018 Miklušovci (Jana, Eliška, Tadeáš ml.) Jakubišinovci (Marta, Peter, Dominik)
23.12.2018 Monika Tokarčíková, František Hricko, Tadeáš Mikluš st. Barbora Lukáčová, Laura Vaščáková, Daniela Weisová
25.12.2018 Anna Hudečková, Juraj Keruľ, Ján Jakubišin Korfantovci (Klára, Sára, Martin)
26.12.2018 Mária Hricková, Mária Medvecová, Marta Papcunová Takáčovci (Martin, Karolína, Ľubka)
30.12.2018 Miklušovci (Jožko, Janka, Sárka) Anna Keruľová, Mária Stehlíková, Mária Lukáčová
01.01.2019 Miklušovci (Jana, Eliška, Tadeáš ml.) Jakubišinovci (Marta, Peter, Dominik)
06.01.2019 Monika Tokarčíková, František Hricko, Tadeáš Mikluš st. Barbora Lukáčová, Laura Vaščáková, Daniela Weisová
13.01.2019 Anna Hudečková, Juraj Keruľ, Ján Jakubišin Korfantovci (Klára, Sára, Martin)
20.01.2019 Mária Hricková, Mária Medvecová, Marta Papcunová Takáčovci (Martin, Karolína, Ľubka)
27.01.2019 Miklušovci (Jožko, Janka, Sárka) Anna Keruľová, Mária Stehlíková, Mária Lukáčová
03.02.2019 Miklušovci (Jana, Eliška, Tadeáš ml.) Jakubišinovci (Marta, Peter, Dominik)
10.02.2019 Monika Tokarčíková, František Hricko, Tadeáš Mikluš st. Barbora Lukáčová, Laura Vaščáková, Daniela Weisová
17.02.2019 Anna Hudečková, Juraj Keruľ, Ján Jakubišin Korfantovci (Klára, Sára, Martin)
2402.2019 Mária Hricková, Mária Medvecová, Marta Papcunová Takáčovci (Martin, Karolína, Ľubka)