Človek, ktorý stojí na prstoch, nemôže stáť dlho. (Lao-c´ - o pokore)
BO

Lektori – rozvrh

TÝŽDEŇ

Rozpis  čítaní počas týždňa je orientačný, aby na každý deň bol niekto určený. Snažme sa čítať tak, aby čím viacerí lektori boli počas týždňa zapojení do čítania (aj mimo rozpis.) Pri počte lektorov  by bolo ideálne, aby jeden lektor čítal iba 1 krát v týždni!!! Nech čítanie a spoločne modlitby nečíta jeden lektor, ale dvaja!

Pondelok Anna Keruľová, Anna Hudečková
Utorok Mária Hricková, Sára Korfantová, Dominik Jakubišin
Streda Mária Medvecová, Mária Stehlíková
Štvrtok Mária Lukáčová, Jakub Medvec
Piatok 1.čítanie – Svetielko: Eliška (1.týždeň), Sárka (2.týždeň), Noemka (3.týždeň) (4.,5. týždeň čítajú miništranti) Miništranti: Dominik Jakubišin, Peter Jakubišin, Tadeáš Mikluš, Pavol Papcun
Modlitby veriacich- Prosby: ostatné mladšie deti – po 1 prosbe
Sobota Mária Lukáčová, Marta Papcunová, Juraj Keruľ

NEDELE

  7:30 10:30
26.1.2020 Mária Hricková, Mária Medvecová, Marta Papcunová Anna Keruľová, Mária Stehlíková, Mária Lukáčová
2.2.2020 Miklušovci (Tadeáš st., Tadeáš ml., Eliška) Miklušovci (Jozef, Janka, Sárka)
9.2.2020 Monika Tokarčíková, František Hricko, Marta Papcunová Barbora Lukáčová, Noemi Kaľavská, Daniela Weissová
16.2.2020 Anna Hudečková, Juraj Keruľ, Ján Jakubišin Korfantovci (Klára, Sára, Martin)
23.2.2020 Mária Hricková, Mária Medvecová, Marta Papcunová Dominik Jakubišin, Jakub Medvec, Pavol Papcun
1.3.2020 Miklušovci (Tadeáš st., Tadeáš ml., Eliška) Marta Jakubišinová, Peter Jakubišin, deti
8.3.2020 Monika Tokarčíková, František Hricko, Marta Papcunová Anna Keruľová, Mária Stehlíková, Mária Lukáčová
15.3.2020 Anna Hudečková, Juraj Keruľ, Ján Jakubišin Miklušovci (Jozef, Janka, Sárka)
22.3.2020 Mária Hricková, Mária Medvecová, Marta Papcunová Barbora Lukáčová, Noemi Kaľavská, Daniela Weissová
29.3.2020 Miklušovci (Tadeáš st., Tadeáš ml., Eliška) Korfantovci (Klára, Sára, Martin)
5.4.2020 Monika Tokarčíková, František Hricko, Marta Papcunová Dominik Jakubišin, Jakub Medvec, Pavol Papcun
12.4.2020 Anna Hudečková, Juraj Keruľ, Ján Jakubišin Marta Jakubišinová, Peter Jakubišin, deti
19.4.2020 Mária Hricková, Mária Medvecová, Marta Papcunová Anna Keruľová, Mária Stehlíková, Mária Lukáčová
26.4.2020 Miklušovci (Tadeáš st., Tadeáš ml., Eliška) Miklušovci (Jozef, Janka, Sárka)
3.5.2020 Monika Tokarčíková, František Hricko, Marta Papcunová Barbora Lukáčová, Noemi Kaľavská, Daniela Weissová
10.5.2020 Anna Hudečková, Juraj Keruľ, Ján Jakubišin Korfantovci (Klára, Sára, Martin)
17.5.2020 Mária Hricková, Mária Medvecová, Marta Papcunová Dominik Jakubišin, Jakub Medvec, Pavol Papcun
24.5.2020 Miklušovci (Tadeáš st., Tadeáš ml., Eliška) Marta Jakubišinová, Peter Jakubišin, deti
31.5.2020 Monika Tokarčíková, František Hricko, Marta Papcunová Miklušovci (Jozef, Janka, Sárka)
7.6.2020 Anna Hudečková, Juraj Keruľ, Ján Jakubišin