Jediným mostom od teba k druhému človeku je cesta Božia. (Exupéry)
BO

Letný lúč 2016

V týždni od 8. do 12 augusta sa konal tábor Letný lúč 2016. Zúčastnilo sa ho 28 detí, o ktoré sa staralo 6 animátorov. Pre deti bol pripravený pestrý program. Stretávali sa v skupinkách, pracovali v tvorivých dielňach, športovali, spievali, navštívili Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Smižanoch a katedrálu i biskupský úrad v Rožňave a strávili aj jednu noc v Centre. V tomto Svätom Roku milosrdenstva boli aktivity zamerané na konanie skutkov duchovného i telesného milosrdenstva.

Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii tábora.

Nie je možné pridávať komentáre.