Kto sa usmieva, stáva sa slnkom, pretože tým dáva svetlo i teplo. Láskaví ľudia môžu zmeniť svet. (A.Kner)
BO

Letný lúč

V týždni od 11. do 15 augusta sa konal tábor Letný lúč. Zúčastnilo sa ho 26 detí, o ktoré sa staralo 8 animátorov. Pre deti bol pripravený pestrý program. Stretávali sa v skupinkách, pracovali v tvorivých dielňach, športovali, spievali, chodili na výlety. Všetky aktivity boli zamerané na to, aby spoznávali niečo nové a dobré a aby zmysluplne strávili voľné prázdninové dni.

Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii tábora.

Komentáre sú uzavreté.