Buď práve tak ochotný trpieť, ako radovať sa. (Kempenský)
BO

Letný lúč

V týždni od 11. do 15 augusta sa konal tábor Letný lúč. Zúčastnilo sa ho 26 detí, o ktoré sa staralo 8 animátorov. Pre deti bol pripravený pestrý program. Stretávali sa v skupinkách, pracovali v tvorivých dielňach, športovali, spievali, chodili na výlety. Všetky aktivity boli zamerané na to, aby spoznávali niečo nové a dobré a aby zmysluplne strávili voľné prázdninové dni.

Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii tábora.

Nie je možné pridávať komentáre.